EtusivuUutisetEi ole sama kuka korjaa autosi

Ei ole sama kuka korjaa autosi

Autojen nopea teknologinen kehittyminen on lisännyt paitsi auton käyttöön myös sen huoltoon ja korjaukseen liittyviä toimintoja. Autoilijana onkin tänä päivänä aiempaa enemmän mietittävä millainen korjaamo osaa huoltaa ja korjata nykyautoni. Autoala haluaa, että kolarivaurioiset autot korjataan oikein valmistajan ohjeiden mukaisesti. Korikorjaamolaatuluokitellulla korikorjaamolla nämä edellytykset täyttyvät.

Auton korirakenne on kehittynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa

Autonvalmistajat haluavat luonnollisesti tuottaa turvallisia ajoneuvoja, joiden kolarikäyttäytyminen suojaa matkustajia parhaalla mahdollisella tavalla. Korirakenteessa käytetyt materiaalit ovat kehittyneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Uusia materiaaleja hyödyntämällä matkustamoa suojaava rakenne pystytään valmistamaan turvallisemmaksi. Valmistajien tavoitteena on myös auton painon alentaminen polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi ja siten CO2-päästöjen pienentämiseksi. Autojen varustetason kasvaessa ja uusien käyttövoimien myötä ajoneuvojen paino ei ole kuitenkaan laskenut vaan pikemminkin noussut.

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) on vuonna 1997 aloitettu uusien autojen turvallisuutta arvioiva ohjelma, jolla testataan autojen käyttäytymistä kolaritilanteessa. Autot testataan samalla tavalla ja samoilla törmäysnopeuksilla ja seurataan millaisia seurauksia törmäystilanteet aiheuttavat matkustajille. Testitulokset ovat olleet suureksi hyödyksi koritekniikan kehittämisessä.  Myös jalankulkijat ja kevyt liikenne on huomioitu nykyautojen korirakennetta suunniteltaessa.

Henkilöstön pätevyys, laitteet ja prosessit on tarkastettu laatuluokitellussa korikorjaamossa

Autojen teräs-, alumiini-, muovi- ja hiilikuitulaadut edellyttävät uudenlaisia liitostekniikkamenetelmiä ja osaamisvaatimuksia korikorjaajilta. Väärillä menetelmillä korjatusta autosta saattaa aiheutua korvaamattomia vahinkoja.

”Kuluttajan tulee saada tietää missä auton kolarikorjaus on luotettavaa tehdä”

Laatuluokitellut korikorjaamot ovat auditoituja korjaamoja, joissa henkilöstön pätevyydet, laitteistot ja vaurioprosessit on tarkastettu. Näissä korikorjaamoissa ulkopuolinen taho tekee laatutarkastuksia säännöllisin väliajoin.

Jouko Sohlberg, tekninen johtaja, Autoalan Keskusliitto, p. 0400 904 003, jouko.sohlberg@akl.fi

 

Autoalan Keskusliitto © 2021 Tietosuojaseloste