EtusivuUutisetLiity vauriokorjaamoiden laatuluokitukseen – varmista laadukas ja tehokas korjaamoprosessi

Liity vauriokorjaamoiden laatuluokitukseen – varmista laadukas ja tehokas korjaamoprosessi

Ajoneuvojen vauriokorjaukset vaativat laaja-alaista tietoa ja taitoa. Lisäksi on varmistettava, että ajoneuvot korjataan noudattaen hyvää korjaustapaa huomioiden valmistajan ohjeet. Hyvään korjaustapaan kuuluu laadukas korjaamoprosessi, osaava henkilöstö ja tarvittavat työkalut. Korjaustapa tulee dokumentoida tarkasti, jotta se on jälkikäteen todennettavissa.

Autoalan Keskusliiton (AKL) korikorjaamolaatuluokitus on suunniteltu vauriokorjaamoille ja korjaamoille, jotka haluavat kehittää vauriokorjaustoimintaansa.

Korikorjaamolaatuluokitus on puolueettomasti toteutettu läpivalaisu korikorjaamon kyvystä suoriutua laadukkaasti vauriokorjauksesta, joka antaa kuluttajalle varmuutta ja puolueetonta tietoa vauriokorjaamon kyvystä korjata vaurioitunut ajoneuvo vauriota edeltävään laatu- ja turvallisuustasoon. AKL:n korikorjaamolaatuluokitus on laatujärjestelmä, jossa merkki- ja merkistä riippumattomia vauriokorjaamoita arvioidaan samoilla laatu- ja toiminnallisuuskriteereillä huomioiden:

  • korjaamon tekniset valmiudet
  • osaaminen ja
  • kouluttautuminen, esimerkiksi ajoneuvovalmistajien korjausohjeistuksen osaaminen.

Kuluttaja voi luottaa ulkopuolisen tahon tekemään sertifioituun ja varmistettuun tekniseen valmiuteen, osaamiseen ja korjausprosessiin kokonaisuutena.

Korjaamoiden vaatimustaso kasvaa uuden teknologian ja käyttövoimamurroksen myötä

Vauriokorjaustoiminnassa on huomioitava mm. korjaamon kyky suoriutua uuden teknologian omaavien ajoneuvojen oikeanlaisesta korjauksesta. Ajoneuvojen kori-, turva-, liitos-, käyttövoima- sekä valmistus- että liitostekniikat ovat muuttuneet merkittävästi muutaman vuoden aikana. Kehitys jatkuu, mikä vaatii korikorjaamoilta merkittäviä investointeja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, laitteisiin, tiloihin sekä itse vaurioprosessin läpivientiin.

Korjaamoiden vaatimustasot kasvavat käyttövoimamurroksen myötä. Sähköautojen korjauksissa tulee huomioida vaateet sähköturvallisuuteen liittyen; kenellä on oikeus korjata sähköautoja ja missä laajuudessa? Onko tekijöiden pätevyydet kunnossa? Näitä asioita varmistetaan korikorjaamolaatuluokituksessa mukanaolevilta korjaamoilta.

Korikorjausten teknisestä ja toiminnallisesta laadusta on tehty autoalalle oma korikorjaamoiden laatuluokitus.  AKL:n korikorjaamolaatuluokitus on ainoa Suomessa tehty ohjelma, johon korjaamo ja vauriokorjaamo voi liittyä. Luokitus mahdollistaa jo liittymisvaiheessa parannuskeinoja korjaamon vaurioprosessin tehostamiseksi. Korikorjaamoluokituksen perusteella henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät toimet ja mahdolliset nykyaikaisten ajoneuvojen korjauksiin tarvittavien työkalujen ja laitteiden investointisuunnitelmat ja hankinnat voidaan suunnitella.

Korjaamot vastaavat tekemänsä työn laadusta tilaajalle

Korjaamot vastaavat tekemänsä työn laadusta suoraan työn tilaajalle (pääsääntöisesti ajoneuvon omistaja tai haltija, vakuutusyhtiön korvausprosessi ei siirrä tätä vakuutusyhtiölle). Asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliset sopimukset eivät kuulu korikorjaamolaatuluokitukseen. Vastaanottaessaan työn korjaamon on huolehdittava, että työ tehdään ammattitaitoisesti ja huolellisesti huomioiden valmistajan ohjeet. Korikorjaamolaatuluokituksen tarkoituksena on auttaa tämän velvoitteen toteuttamisessa ja todentamisessa.

Jouko Sohlberg, tekninen johtaja
Autoalan Keskusliitto

Autoalan Keskusliitto © 2021 Tietosuojaseloste