Laatuluokituksen perusteet

Autoala on määrittänyt korikorjaamoille luokitusperusteet vaurion luonteen ja laajuuden, korjaamon osaamisen sekä laitteiston mukaan (vaurioluokat; pintaosat, kori- ja turvarakenteet).

Korikorjaamolaatuluokituksen pohjana toimii korikorjaamon suorittama itsearviointi, joka todennetaan virallisella Suomen Vahinkotarkastus SVT Oyn auditoinnilla, jossa varmennetaan korikorjaamon vaativuusluokka. Autoala haluaa luokituksella varmistaa korikorjaamoiden valmiudet vaurioluokittain uudemman koritekniikan ajoneuvojen korjauksessa.

Korikorjaamoluokituksessa huomioidaan tekninen laatu, kuten korjaamon henkilökunnan ammattitaito, laitteisto ja materiaalit. Toiminnallisen laadun myötä korikorjaamoluokituksessa huomioidaan korikorjaamoprosessit ja palveluliiketoiminta. Lisäksi huomioidaan jätehuolto- ja ympäristöasiat.

Korjaamoluokat

Korjaamoluokat ovat Luokka 1 TÄHTI (vaurioluokka 1), Luokka 2 TÄHTEÄ (vaurioluokka 2), Luokka 3 TÄHTEÄ (vaurioluokka 3) sekä Luokka TL (tuulilasiluokka). TL-luokkaa  ei tehdä, jos korjaamolla on korikorjaamoluokitus. Tuulilasikorjaamoiden kriteerit täyttyvät muissa korikorjaamon laatuluokituksissa.

+ merkkiedustus

Korjaamo voi hakea + merkkiä, kun korjaamo täyttää valmistajan tai maahantuojan korikorjaamolle asettamat vaatimukset edustettavalle merkille. Korjaamon tulee auditoinnin yhteydessä esittää luotettava todistus vaatimuksien täyttämisestä.

Laatuluokituksen auditointi

Auditointi on voimassa 2 vuotta, jonka jälkeen korjaamon tulee tehdä korikorjaamolaatuluokituksen päivitysaudititointi itsearviointilomakkeella Korikorjaamolaatuluokitus -portaalissa. Toiminnan auditointi tehdään paikan päällä.

Kun yritys haluaa tulla korikorjaamolaatuluokituksen piiriin korjaamo tarvitsee toiminnan itsearviointia varten tunnuslinkin, jonka voi tilata sähköpostilla: anna.kouhia@akl.fi.

Autoalan Keskusliitto © 2024 Tietosuojaseloste