EtusivuKorikorjaamolaatuluokitus yrityksilleOhjeet itsearvioinnin tekemiseksi

Ohjeet itsearvioinnin tekemiseksi

Luokittelun pohjana toimii korjaamon oma itsearviointi. Kaikki korjaamot suorittavat ensin  itsearvioinnin, riippumatta tavoitellusta luokasta. Itsearviointi todennetaan auditoinnilla. Kun korjaamo on tehnyt itsearvioinnin, auditoijataho (SVT Oy) saa tiedon itsearvioinnista.

Korjaamon nostaessa luokkaa suoritetaan itsearvioinnin pohjalta auditointi. Auditoija ottaa yhteyttä korikorjaamon vastuuhenkilöön ja sopii auditoinnin suoritusaikataulun. Auditoija varmentaa korikorjaamon vaativuusluokan ja myöntää luokan.

Itsearvioinnissa yhtään valintaruutua ei saa jäädä tyhjäksi, muuten luokan vaatimukset eivät täyty. Kaikki pyydetyt dokumentit tulee liittää itseauditointiin esim. selvitys yli 5 vuoden kokemus korikorjaamon töistä, PT- ja mahdolliset AT- ja EAT tai niitä vastaavan pätevyyden tutkintotodistukset.

Tunnuslinkki itsearviointiin

Korjaamo tarvitsee korjaamon toiminnan itsearviointia varten tunnuslinkin, jonka voi tilata sähköpostilla: anna.kouhia@akl.fi.

 

Autoalan Keskusliitto © 2024 Tietosuojaseloste