EtusivuKorikorjaamolaatuluokitus yrityksilleLuokka 1 TÄHTI (vaurioluokka 1)

Luokka 1 TÄHTI (vaurioluokka 1)

Luokka 1 täyttää korikorjaamolaatuluokituksen ensimmäisen tason. Laatuluokituksen 1 tavoitteena on varmistaa, että korjaamolla on riittävät työkalut ja osaaminen ajoneuvojen pintaosien korjaamiseen, oikaisuun, maalipintaa säästävien oikaisumenetelmien osaaminen sekä valmiudet asennusluontoisten osien vaihtamiseen.  Ohjeet itsearvioinnin tekemiseksi

Korjaamon asiakaspalvelu- ja muut tilat

 • Asiakkaan on selkeästi tunnistettava asiakaspalvelutilat
 • Selkeät ja asianmukaiset opasteet
 • Asiakaspalvelutilana voi toimia työnjohdon tila niin, että asiakkaalle pitää olla osoitettuna istumapaikka, jossa hän voi odottaa vuoroaan työnjohdon asiakaspalveluun
 • Työnjohdon tila pitää olla erillään työtilasta siten, että palveltava asiakas ja vuoroaan odottava asiakas eivät odota korjaamohallissa, jossa on korjattavia ajoneuvoja

Korikorjausprosessin kuvaus

 • Korikorjausprosessi tulee olla kuvattu ja tallennettu hakulomakkeeseen. Prosessikuvaus esitetään auditointitilaisuudessa

Prosessikuvauksen tulee sisältää:

 • Vastuuhenkilöt eri vaiheissa
 • Kustannusarvion laatiminen ja käsittely
 • Osien tilaaminen
 • Välitarkastukset (korityö, maalaus, valmis auto)
 • Asiakkaan huomioiminen (työn valmistuminen, viivästyminen, poikkeuksien sopiminen, reklamaatioiden käsittely)
 • Mahdolliset alihankintana teetettävät työt
 • Milloin käyty henkilöstön kanssa läpi

Koulutusvaatimukset 

 • 1-5 korimekaanikon korjaamossa vähintään 1 perustutkinto tai vastaava pätevyys
 • Yli 5 korimekaanikon korjaamossa kaksi perustutkinnon suorittanutta henkilöä tai vastaavan pätevyyden suorittanutta korimekaanikkoa
 • 1-5 korimekaanikon korjaamossa työnjohdosta vähintään yhdellä on oltava suoritettuna perustutkinto tai vastaava pätevyys
 • Yli 5 korimekaanikon korjaamossa 2 PT tai vastaavan pätevyyden suorittanutta työnjohtajaa
 • Koulutusrekisteri koko henkilökunnasta. Esitetään auditoinnin yhteydessä
 • Autoalan perustutkinto (PT) = ammattikoulun perustutkinto, ei alan kokemusta. Perustutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä yksinkertaisia alan perustöitä itsenäisesti tai ohjattuna. ”Kasvamassa ammattilaiseksi”. Yli 5 vuoden kokemus korikorjaamon töistä täyttää vaatimuksen
 • Selvitys yli 5 vuoden kokemuksesta korikorjaamon töistä tai vähintään PT-tutkintotodistus on tallennettava itsearviointilomakkeeseen.

Täydennyskoulutusvaatimukset

 • Täydennyskoulutusta keskimäärin 2 pv auditointivälin aikana/korimekaanikko
 • Täydennyskoulutusta keskimäärin 2 pv auditointivälin aikana/työnjohtaja
 • Täydennyskoulutuksena hyväksytään
  • Korityön osaamista kehittävä verkko-opiskelu
  • Korikorjaukseen liittyvä itseopiskeluosio (1 opintopäivä, todistus vaaditaan)
  • Maahantuojan määrittämät merkkikohtaiset koulutukset, joiden hyväksyntä tulee tapauskohtaisesti selvittää korikorjaamoluokituksen ohjausryhmän hyväksynnällä

Työkalu- ja muut vaatimukset

Työvälineiden kuvien liittäminen hakulomakkeeseen ei ole pakollista

 1. Korjaamolla on työkalut korjattavien autojen osien irrotukseen ja asennukseen
 • Työkalut yleiskorjaamotasolla sisältäen myös momenttiavaimet
 1. Korjaamolla on työkalut maalipintaa rikkomattomaan/säästävään (S.M.A.R.T = Small and Medium Area Repair Technics) korjaukseen (pienialaiset pintavauriot)
 • Liimanupit ulkopuoliseen pintaoikaisuun
 1. Koukkuoikaisuvälineet (PDR) pintaosien sisäpuoleiseen oikaisuun
 2. Pintapeltien oikaisutekniikat
 • Oikaisuvasarat (eri mallisia)
 • Vastimia oikaisuun
 • Pintaoikaisuun alumiinille ja teräkselle osoitettava miten tehdään. Minimissään teräkselle nyppyri ja alumiinille liimanupit sekä vipu. Juntta ei täytä vaatimusta. (pinni, prikka, aaltolanka, liimanuppi – kaikkia ei tarvitse olla)
 1. Alumiinioikaisuun työkalut
 • Oikaisuvasarat + vastimet alumiinioikaisuun erillään muista työkaluista erillisessä säilytyslaatikossa. Voivat olla esimerkiksi alumiinia, terästä tai muovia, kunhan niitä ei käytetä muuhun kuin alumiinin oikaisuun
 1. Muovikorjausvalmiudet
 • Muovihitsausvälineet
 • Muoviliimausvälineet ja -aineet
 • Säädettävä lämpölähde, joka soveltuu myös muovihitsaamiseen (jota voi kuristaa)
 • ”Kuumanitoja”, joka helpottaa muovikorjaustöitä merkittävästi ja parantaa samalla korvakkojen ja saumojen kestävyyttä
 1. Lasin vaihtoon ja korjaukseen tarvittavat työvälineet (ei käy alihankintana)
 • Lasin irrotustyökalut mm. leikkauslanka, polyeteeni-lankaleikkuri
 • Lasin liimausvälineet mm. sähkö/paineilmakäyttöinen liimapuristin
 • Lasin nostamiseen tarkoitetut kahvat/imukupit sekä nostoavustin yhden hengen asentamossa
 • Lasiasennusteline
 • Lasin korjausvälineet (kiveniskemät)
 1. Lasiliimaustuotteet
 • Dokumentointi liimaustuotteiden käytöstä työkohtaisesti (mitä tuotteita käytetty)
 • Liimaustuotteiden tulee olla keskenään yhteensopivia (käytännössä samaa tuoteperhettä)
 • PU-liima (High Modulus), pohjustusaine, aktivaattori, puhdistusaine (MS-polymeerejä ei hyväksytä liimaustuotteiksi)
 • Liimaustuotteiden käyttöikä huomioitu (viimeinen käyttöpäivä, säilyvyys avattuna)
 1. Korjaamotesterit
 • Korjaamolla yleistesteri, jolla voidaan lukea korjattavien ajoneuvojen vikadiagnostiikka. Ei tarvitse voida nollata/sopeuttaa. Diagnostiikan testaus OBD (vikamuistin lukuun soveltuva laite). Suorittaja voi olla mekaanisen puolen sähköhenkilö.
 • Diagnostiikan sopeutus voidaan teettää alihankintana. Laitteiden on löydyttävä lähialueelta ja oltava prosessissa kustannustehokkaasti hyödynnettävissä. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa.
 1. Pyöränkulmien mittauslaite
 • Vähimmäisvaatimus nelipistesuuntauslaite
 • Hyväksytään alihankintana. Ohjauskulmalaitteet on löydyttävä lähialueelta ja oltava prosessissa kustannustehokkaasti hyödynnettävissä. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa.
 1. Korjauskustannuslaskentajärjestelmän käyttö- ja tiedonsiirtovalmius
 1. Pakokaasuimuri (pakokaasun poistojärjestelmä)
 • Saa olla siirrettävä, kunhan on tarkoitettu pakokaasulle. Korjaamon ilmastointi ei riitä
 1. Kohdepoistoimuri (hitsauskaasujen koneellinen poistojärjestelmä)
 • Kohdepoistoimuriksi riittää pakokaasuimuriin liitettävä lisälaite, joka on siihen tarkoitukseen tehty. Ei tarvitse olla CE-hyväksytty. Todettava, että on toimiva

Katso ohje vaatimuksista: luokka 1

 

Autoalan Keskusliitto © 2024 Tietosuojaseloste