EtusivuKorikorjaamolaatuluokitus yrityksilleLuokka 2 TÄHTEÄ (vaurioluokka 2)

Luokka 2 TÄHTEÄ (vaurioluokka 2)

Luokka 2 täyttää korikorjaamolaatuluokituksen toisen tason. Laatuluokituksen 2 tavoitteena on varmistaa, että korjaamo kykenee tekemään dokumentoidun vaurioanalyysin ja suorittamaan korikehikon pinta- ja muodonmuutososien rakennevaurioiden korjaukset ja vaihdot sekä pienet veto-oikaisut.

Valmiuksien tulee riittää vaativien pintapeltivaurioiden jännityksenalaiseen oikaisuun. Korikorjaamolla on oltava vaadittavat työkalut, laitteet ja osaaminen edellä esitettyjen tehtävien suorittamiseen. Esimerkkinä runkoaisojen törmäysvaimennusalueiden ja kaikkien pintapeltien korjaukset sekä vaihdot. Ohjeet itsearvioinnin tekemiseksi

Korjaamon asiakaspalvelu- ja muut tilat

 • Asiakkaan on selkeästi tunnistettava asiakaspalvelutilat
 • Selkeät ja asianmukaiset opasteet
 • Asiakaspalvelutilana voi toimia työnjohdon tila niin, että asiakkaalle pitää olla osoitettuna istumapaikka, jossa hän voi odottaa vuoroaan työnjohdon asiakaspalveluun
 • Työnjohdon tila pitää olla erillään työtilasta siten, että palveltava asiakas ja vuoroaan odottava asiakas eivät odota korjaamohallissa, jossa on korjattavia ajoneuvoja

Korikorjausprosessin kuvaus

 • Korikorjausprosessi tulee olla kuvattu ja tallennettu hakulomakkeeseen. Prosessikuvaus esitetään auditointitilaisuudessa

Prosessikuvauksen tulee sisältää:

 • Vastuuhenkilöt eri vaiheissa
 • Kustannusarvion laatiminen ja käsittely
 • Osien tilaaminen
 • Välitarkastukset (korityö, maalaus, valmis auto)
 • Asiakkaan huomioiminen (työn valmistuminen, viivästyminen, poikkeuksien sopiminen, reklamaatioiden käsittely)
 • Mahdolliset alihankintana teetettävät työt
 • Milloin käyty henkilöstön kanssa läpi

Koulutusvaatimukset

 • 1-5 korimekaanikon korjaamossa vähintään 1 ammattitutkinto (AT) tai vastaava pätevyys
 • Yli 5 korimekaanikon korjaamossa 2 AT tai vastaavan pätevyyden suorittanutta korimekaanikkoa
 • 1-5 korimekaanikon korjaamossa työnjohdosta vähintään yhdellä on oltava suoritettuna ammattitutkinto tai vastaava pätevyys.
 • Yli 5 korimekaanikon korjaamoissa 2 AT tai vastaavan pätevyyden suorittanutta työnjohtajaa
 • Aloitettu AT- tai EAT-koulutus hyväksytään täyttämään koulutusvaatimus
 • Autoalan ammattitutkinto (AT) = Aikuiskoulutuskeskuksen vastaanottama tutkinto. Suoritus vähintään 2-3 vuotta alan työtehtävissä työn ohella suoritettavaa ammatillista syventävää lisäkoulutusta. Autoalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö pystyy työskentelemään itsenäisesti ja hallitsee oman tehtäväkokonaisuutensa laitteet ja järjestelmät ja ymmärtää niiden toiminnan ja kykenee ratkaisemaan virhe- ja vikatilanteita. Huom. ei vaadi perustutkintoa.
 • Yrittäjyys yli 5 vuotta alalta katsotaan työnjohdon osalta riittäväksi.

Autoalan Ammattitutkintoa (AT) vastaava pätevyys

 • Korimekaanikon erikoisammattitutkinto
 • Maalarin ammattitutkinto
 • Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
 • Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto (Teat), työteknikko
 • Autoteknikko
 • Autoinsinööri
 • Insinööri AMK
 • Työnjohtokoulutus (kokeilu – AT)

Lisäksi korjaamon henkilökunnasta 20 %:lla, vähintään yhdellä, on oltava osaaminen vikadiagnosoinnin lukuun ja turvatekniikkaan.

Täydennyskoulutusvaatimukset

 • Täydennyskoulutusta keskimäärin 2 pv auditointivälin aikana/korimekaanikko
 • Täydennyskoulutusta keskimäärin 2 pv auditointivälin aikana/työnjohtaja
 • Täydennyskoulutuksena hyväksytään
  • Korityön osaamista kehittävä verkko-opiskelu
  • Korikorjaukseen liittyvä itseopiskeluosio (1 opintopäivä, todistus vaaditaan)
  • Maahantuojan määrittämät merkkikohtaiset koulutukset, joiden hyväksyntä tulee tapauskohtaisesti selvittää korikorjaamoluokituksen ohjausryhmän hyväksynnällä.

Muut henkilöstövaatimukset

 • Henkilöstön kehityssuunnitelma: tähän voi käyttää kehityskeskustelujen yhteenvetoa tai erillistä koulutussuunnitelmaa.
 • Koulutusrekisteri koko henkilökunnasta. Esitetään auditoinnin yhteydessä.

Laatutarkastukset

 • Suunnitelma ulkoisten laatutarkastusten suorituksesta
 • Ulkoisia laatutarkastuksia suoritettava 2 tarkastusta/korimekaanikko/vuosi

Jätehuoltosuunnitelma

 • Minimi: öljyt, suodattimet, pakkasnesteet, pahvit, metallit, muovit, lasit

Dokumentointi

Vauriokorjauksen dokumentointi on pyydettäessä esitettävä. Auditoinnissa kerrottava luotettavasti, miten ja missä dokumentit ovat: diagnostiikka, pyöränkulmadokumentti, korinmittapöytäkirja

Työkalu- ja muut vaatimukset

Työvälineiden kuvien liittäminen hakulomakkeeseen ei ole pakollista

 1. Korjaamolla on työkalut korjattavien autojen osien irrotukseen ja asennukseen
 • Työkalut yleiskorjaamotasolla sisältäen myös momenttiavaimet
 1. Korjaamolla on työkalut maalipintaa rikkomattomaan/säästävään(S.M.A.R.T = Small and Medium Area Repair Technics) korjaukseen(pienialaiset pintavauriot)
 • Liimanupit ulkopuoliseen pintaoikaisuun
 1. Koukkuoikaisuvälineet (PDR) pintaosien sisäpuoleiseen oikaisuun

 2. Pintapeltien oikaisutekniikat
 • Oikaisuvasarat (eri mallisia)
 • Vastimia oikaisuun
 • Pintaoikaisuun alumiinille ja teräkselle osoitettava miten tehdään. Minimissään teräkselle nyppyri ja alumiinille liimanupit sekä vipu. Juntta ei täytä vaatimusta. (pinni, prikka, aaltolanka, liimanuppi – kaikkia ei tarvitse olla)
 1. Alumiinioikaisuun työkalut
 • Oikaisuvasarat + vastimet alumiinioikaisuun erillään muista työkaluista erillisessä säilytyslaatikossa. Voivat olla esimerkiksi alumiinia, terästä tai muovia, kunhan niitä ei käytetä muuhun kuin alumiinin oikaisuun
 1. Muovikorjausvalmiudet
 • Muovihitsausvälineet
 • Muoviliimausvälineet ja -aineet
 • Säädettävä lämpölähde, joka soveltuu myös muovihitsaamiseen (jota voi kuristaa)
 • ”Kuumanitoja”, joka helpottaa muovikorjaustöitä merkittävästi ja parantaa samalla korvakkojen ja saumojen kestävyyttä
 1. Lasin vaihtoon ja korjaukseen tarvittavat työvälineet(ei käy alihankintana)
 • Lasin irrotustyökalut mm. leikkauslanka, polyeteeni-lankaleikkuri
 • Lasin liimausvälineet mm. sähkö/paineilmakäyttöinen liimapuristin
 • Lasin nostamiseen tarkoitetut kahvat/imukupit sekä nostoavustin yhden hengen asentamossa
 • Lasiasennusteline
 • Lasin korjausvälineet (kiveniskemät)
 1. Lasiliimaustuotteet
 • Dokumentointi liimaustuotteiden käytöstä työkohtaisesti (mitä tuotteita käytetty)
 • Liimaustuotteiden tulee olla keskenään yhteensopivia (käytännössä samaa tuoteperhettä)
 • PU-liima (High Modulus), pohjustusaine, aktivaattori, puhdistusaine (MS-polymeerejä ei hyväksytä liimaustuotteiksi)
 • Liimaustuotteiden käyttöikä huomioitu (viimeinen käyttöpäivä, säilyvyys avattuna)
 1. Pyöränkulmien mittauslaite
 • Vähimmäisvaatimus nelipistesuuntauslaite
 • Hyväksytään alihankintana. Ohjauskulmalaitteet on löydyttävä lähialueelta ja oltava prosessissa kustannustehokkaasti hyödynnettävissä. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa.
 1. Korjauskustannuslaskentajärjestelmän käyttö- ja tiedonsiirtovalmius

 2. Pakokaasuimuri (pakokaasun poistojärjestelmä)
 • Saa olla siirrettävä, kunhan on pakokaasuille tarkoitettu. Korjaamon ilmastointi ei riitä
 1. Kohdepoistoimuri(hitsauskaasujen koneellinen poistojärjestelmä)
 • Kohdepoistoimuriksi riittää pakokaasuimuriin liitettävä lisälaite, joka on siihen tarkoitukseen tehty. Ei tarvitse olla CE-hyväksytty. Todettava, että on toimiva
 1. Pintapeltien oikaisu ja vaihto

Pintaoikaisulaitteet ja -varusteet

 • Juntta, pulleri, oikaisuvipu, oikaisuteline (oltava vähintään 50 cm)

Vaativat pintapeltien oikaisut

 • Valmiudet isojen pintojen oikaisuun mm. pakettiauton kyljet (oikaisutelineet ja vetopuomi)
 • Jännityksenalainen oikaisu

Tarvittavat työkalut korjattavien ajoneuvojen pintapeltien vaihtoon

 • Liitosten irrotustyökalut esim. pisteporatyökalut, liiman irrotustyökalut, niittiliitosten irrotustyökalut
 • Hitsaus- ja juotostyökalut, niittaus- ja liimaustyökalut
 • Niittaustyökalu, paineilmatoiminen ”vetoniittauslaite” (teräspopniitti)
 1. Korikehikon mittaukset ja niiden dokumentointi/vaurioanalyysivalmiudet
 • Vähintään mekaaninen mittalaite, jolla voidaan mitata korkeuden, pituuden ja leveyden mitat. Mittaustulosten manuaalinen dokumentointi
 • Tarvittava korjaamokirjallisuus: mahdollisuus saada ohjeet ja mitta-arvot
 • Rungonpäiden (30 cm) ja kylkialueiden perusvetovalmiudet
 1. Oikaisupenkkivaatimukset
 • Kevyt penkki: vetovoima vähintään 4000 kg, ei tuentamahdollisuutta
 • Minimissään auto on saatava kiinnitettyä penkkiin
 1. Pintapeltien ja muodonmuutosalueiden osanvaihdot
 • Valmius selvittää ja saada korjausohjeet
 1. Hitsauslaitevaatimukset
 • MAG-(hitsauskone): tulpitus min. 160 A
 • MIG-JUOTTO: Tulpitus min. 170 A. Huomioitava aina valmistajan ohje.

Vastushitsauskone

 • Jäähdytetty, materiaalin automaattisesti tunnistava vastushitsauskone
  • Ei tarvitse olla dokumentoiva
 • Pihtien puristusvoima min. 250 DaN
 1. Alumiinikorjaukset
 • Kondensaattorihitsauslaite vetotappien hitsaukseen ja jonkinlainen nyppyri. Juntta ei käy
 • Niittaus- ja rakenneliimaustyökalut pintapelteihin: Paineilmatoiminen ”vetoniittauslaite” (teräspopniitti)
 • Alumiinin hitsauslaite: min. 200 A työntävä kone tai min. 150 A, kun kahvassa langan veto. Huomioitava aina valmistajan ohje.

Ykköstason lisäksi tarvitaan erillinen työtila alumiinikorjauksille

 • Työtila on oltava eristettävissä muusta työtilasta esim. siirrettävillä verho- tai kipinäseinillä
 • Kerrottava miten alumiinioikaisun puhtaus on hoidettu.
 • Yksi kohdepoistojärjestelmä riittää, ei tarvita eri järjestelmää alumiinille ja teräkselle
 • Työpaikalla / ajoneuvon korjaustilassa, jossa tehdään alumiinihiontaa, tulee olla työturvallisuusohje alumiinitöiden suorittamiseen
  • Ohjeistuksessa tulee olla ohjeistettu hiontapölyn poisto ja korjaustilan käyttö. Erillistä imuria ei tarvita. Siivous ja pesu riittää
 1. Turvajärjestelmien tuntemus ja diagnostiikka
 • Työohjeet ja diagnostiikkalaite
 1. Korjaamotesterit
 • Korjaamolla merkki- tai yleistesteri, jolla voidaan lukea korjattavien ajoneuvojen vikadiagnostiikka. Diagnostiikan testaus OBD (vikamuistin lukuun ja vikakoodien nollaukseen soveltuva laite). Suorittaja voi olla mekaanisen puolen sähköhenkilö
 • Diagnostiikan sopeutus voidaan teettää alihankintana. Laitteiden on löydyttävä lähialueelta ja oltava prosessissa kustannustehokkaasti hyödynnettävissä. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa
 1. Ilmastointilaitteen korjauspätevyys(pätevyyksien voimassaolo, katso linkistä)
 • Tukes-luvat: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/
 1. Ilmastoinnin huoltolaitteisto
 • Riittää yksi laite yleisimmälle kylmäaineelle. Muut voi teettää alihankintana
 1. Vaurioanalyysi: valmius ja tilat
 • Tilavaatimuksena vaurioanalyysille osoitettu paikka, jossa on nosturi ja mittalaitteet
 1. Johdinkorjausvälineet
 • Työkalut ja osaaminen johdinkorjauksiin mm. liittimien vaihto
 1. Endoskooppi
 • Luokassa 2 ei dokumentointivaatimusta

Katso ohje vaatimuksista: luokka 2

 

 

Autoalan Keskusliitto © 2024 Tietosuojaseloste